Skip links

Звернення до Президента України, щодо петицій проти пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей

Президенту України

ПОРОШЕНКУ  П. О.

Вельмишановний Петре Олексійовичу!

Рада Євангельських Протестантських Церков України, об’єднуючи понад 10 тисяч церковних громад, висловлює своє рішуче заперечення спробам обмежити громадян України, які відстоюють основоположні для будь-якого суспільства моральні та сімейні цінності, їхнього права на вільне вираження своїх поглядів та свободи поширювати їх без втручання органів державної влади, як це захищається статтею 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Особливо прикро, що йдеться про інцидент, що стався з вини співробітників Адміністрації Президента України, які втрутилися у функціонування сервісу «Електронні петиції» на Офіційному інтернет-представництві Президента України. Так, вночі 27 березня цього року була видалена Петиція № 22/042484-еп від 26.01.2018 року, яка містила прохання вжити заходів для припинення пропаганди гомосексуалізму та для захисту традиційних сімейних цінностей. Ця ініціатива отримала підтримку багатьох українських громадян, в тому числі Церков і релігійних організацій, які послідовно захищають в Україні сім’ю та шлюб як союз одного чоловіка і однієї жінки, що гарантується в тому числі Конституцією України та іншими законодавчими актами. Станом на вечір 27 березня зазначена Петиція зібрала 22837 підписів громадян України з 25 тисяч необхідних для її офіційного розгляду.

Як виходить з листа в.о. керівника Приймальні Адміністрації Президента України К. Кокарєва (вих. № 22-02/410 від 27.03.2018 р.), рішення про припинення оприлюднення вищевказаної Петиції було ухвалене за дорученням керівника Апарату Адміністрації Президента України О. С. Дніпрова. Підставою для такого рішення стало звернення від Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності А. А. Філіпішиної, яка висловила твердження про нібито наявність у згаданій Петиції “закликів до обмеження прав людини та ознаки до підбурювання до дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (приналежністю до ЛГБТ-спільноти)”.

На наше переконання, таке оціночне твердження посадової особи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не є достатньою підставою для того, щоб позбавляти ініціаторів та підписантів Петиції права на свободу вираження своїх поглядів. І хоча окремі пропозиції цієї Петиції є дискусійними, однак це не повинно позбавляти громадян України, які опікуються майбутнім своїх дітей та питаннями сімейної політики держави, їхнього права висловлювати свою думку, ініціювати суспільні дискусії з проблематики гомосексуалізму та одностатевих відносин, а також в будь-який інший спосіб проявляти громадянську активність, публічно поширюючи свої погляди стосовно тих чи інших соціальних явищ.

Тим більше неприпустимо, коли таке рішення про обмеження права на свободу вираження поглядів майже 23 тисяч громадян України приймається органом державної влади без судового розгляду, що суперечить як законодавству України, так і міжнародним стандартам у сфері захисту прав людини, зокрема, статті 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Обмежуючи громадян України у праві вільно виражати свої погляди, Адміністрації Президента України та Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тим самим самі стають суб’єктами дискримінації, але вже за іншою ознакою, оскільки громадяни з несхвальною позицію щодо гомосексуальних стосунків та одностатевих відносин позбавляються права критикувати ці явища. Натомість прихильники гендерної ідеології, яка популяризує одностатеві стосунки, не зазнають обмежень з боку держави, що свідчить про вибіркове, дискримінаційне ставлення до різних учасників суспільної дискусії стосовно державної сімейної політики.

Більш того, Конституція України гарантує, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах ідеологічної багатоманітності, а цензуру забороняє (стаття 15). Водночас, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34).

Сімейний кодекс України визначає, що сім’я є первинним та основним осередком суспільства, яка створюється на підставі шлюбу (стаття 3). Шлюбом, за чинним законодавством, є сімейний союз жінки та чоловіка (стаття 21), який ґрунтується на вільній їх згоді (стаття 51 Конституції України). Законодавство покладає на подружжя (жінку та чоловіка) обов’язки щодо виховання та розвитку дитини, а держава, в цілому, забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини (стаття 5) та здійснює політику у сфері захисту прав дітей на сім’ю.

Таким чином, поширення в суспільстві загальнолюдських цінностей сім’ї, бачення шлюбу як союзу чоловіка і жінки, заклики до відповідального батьківства не повинні підлягати обмеженням з боку держави на користь гендерній ідеології, яка це заперечує.

Враховуючи зазначене, закликаємо Вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, вжити наступних заходів:

  1. 1.    Поновити на Офіційному інтернет-представництві Президента України раніше опубліковану Петицію № 22/042484-еп від 26.01.2018 року;
  2. 2.    Доручити працівникам Адміністрації Президента України надалі не допускати порушень прав людини на свободу вираження поглядів під час забезпечення функціонування сервісу «Електронні петиції».

Про результати вжитих заходів за наслідками розгляду цього звернення просимо поінформувати письмово.

Закликаємо на Вас Боже благословення,

Єпископ РайчинецьВасиль Федорович,

Головуючий у Раді Євангельських Протестантських Церков України