Skip links

Резолюція Протестантських Євангельських Церков з нагоди святкування 500-річчя Реформації

Резолюція Протестантських Євангельських Церков з нагоди святкування 500-річчя Реформації

Завантажити Резолюцію в .pdf

Ми, християни Протестантських Євангельських Церков України, сповідуючи віру в Єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа, опираючись на Боже Слово як істинне відображення Божого задуму щодо людини, народу Божого та світу, усвідомлюючи свою відповідальність як християн і громадян України, відзначаючи ювілей початку Реформації та наслідуючи її основні цінності, закликаємо до дотримання основоположного принципу Реформації — постійної реформації особистості, Церкви та суспільства.

Частина 1: Реформація особистості

Реформація починається з особистості. Реформація — це глибинне усвідомлення особистої гріховності людини та необхідності Божого спасіння через благодать, яке веде до покаяння та богоспрямованного повсякденного життя у Христі, у Якому людина знаходить свою справжню цінність, цілісність та покликання.

Благодать, віра та діла

Ми сповідуємо, що кожна людина спасається тільки Божою благодаттю через віру в Ісуса Христа (Єф. 2:8; Дії 4:12). Благодать Христа спасає і робить нас вільними та спроможними звершувати добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми їх чинили (Єф. 2:10).

Ми визнаємо, що неправильне розуміння істини про благодать і віру, яке трапляється серед християн, може вести до згубної вседозволеності або паралізуючого законництва.

Ми закликаємо християн проповідувати радісну звістку про благодать Христа, яка спасає та преображає людину та втілюється в ревності до добрих справ (Тит. 2:14, Як. 2:26; 4:17).

Особисте покаяння

Ми сповідуємо, що заклик Христа до щирого покаяння (Мт. 3:8), на якому наголосив Мартін Лютер у першій зі своїх дев’яноста п’яти тез, залишається актуальним і сьогодні. Божою благодаттю через покаяння та віру людина відроджується і стає на шлях повернення до первинного задуму щодо її життя у Христі.

Ми визнаємо проблему поверхневого розуміння покаяння, яке не веде до заповіданого Христом учнівства у спільноті віруючих.

Ми закликаємо до глибокого усвідомлення потреби у покаянні та освяченні, яке проявляється в “гідних плодах” преображенного життя (Лук. 3:8; Дії 26:20).

Цінність і гідність людини та людського життя

Ми віримо, що кожна людина створена Богом за Його образом і подобою (Бут. 1:26) незалежно від раси, статі, соціального стану, статків та інших умов, які можуть розділяти людей у сучасному глобалізованому суспільстві. Саме тому кожне людське життя має найвищу цінність і є недоторканим.

Ми визнаємо, що у сучасному світі нівелюється гідність людини. Такі ганебні явища як аборти, трудова експлуатація, торгівля людьми, расова дискримінація, алкоголізм та інші залежності є серйозною проблемою для України.

Ми закликаємо цінувати, з повагою ставитись до кожної людини та служити їй відповідно до її потреб, особливо найбільш незахищеним і вразливим верствам населення, як-от сироти, вдови, біженці, люди з особливими потребами (Вих. 22:21;  Лев. 19:34; Як. 1:27; Мт. 25:33-46; Лк. 4;).

Цілісність людини

Ми сповідуємо, що Бог задумав людину цілісною, що передбачає гармонію між духовним і матеріальним, внутрішнім і зовнішнім, особистим і суспільним. На шляху спасіння відбувається відновлення втраченої цілісності людини (2 Кор. 5:17).

Ми визнаємо, що процес відновлення цілісності вимагає нашої уваги до різноманітних аспектів нашого життя: духовного, морального, інтелектуального та соціального формування, а також розумного ставлення до тіла.

Ми закликаємо кожну людину, покладаючись на Божу благодать, турбуватись про кожний даний нам Творцем аспект життя, досягаючи цілісності, задуманої для нас Богом.

Священство всіх віруючих

Ми сповідуємо, що Божа місія залучає всіх віруючих, а Його панування поширюється на всі сфери життя людини та суспільства. Згідно зі Святим Письмом, кожен віруючий має покликання до служіння у Церкві та у світі. Божий Дух, який споряджає вірних на збудування Христового Тіла, споряджає їх і на якісну професійну працю та суспільну діяльність (Єф. 4:11-13; Вих. 31:1-5; 1 Пет. 2:9). Через сумлінну працю на робочому місці християни відображають характер Творця та втілюють цінності Небесного Царства в суспільстві і таким чином його реформують.

Ми визнаємо небіблійність протиставлення духовного та світського, що обмежує християнське служіння рамками внутрішньоцерковної діяльності, залишаючи професійну сферу життя поза християнським служінням та свідченням.

Ми закликаємо християн до цілісної місійності, яка проявляється і в служінні церковній громаді, і в сумлінній професійній діяльності.

Частина 2: Реформація Церкви

Церква — це народ Божий, утворений волею Отця, Словом Сина і силою Святого Духа, народ, який перебуває в постійному русі як “чужоземці та перехожі” до кінця землі та часу, звершуючи Божу місію поширення Євангелії та служіння усім людям (Мт. 16:18; Дії. 2:1-13; Лев. 25:23; 1 Хр. 29:15; 1 Пет. 2:11; Мт. 28:18-20). Через проповідь Слова та звершення священнодій Церква об’єднує всіх вірних в єдине Тіло Христове, яке має всесвітній і локальний виміри (1 Кор. 12:12-27). Церква — це спільнота, що перебуває у постійній реформації, переосмисленні та реалізації вічного Слова у конкретному географічному й культурному просторах та історичному часі.

Слово Боже – Істина життя

Ми сповідуємо, що Слово Боже — істина, шлях до повноти та цілісного життя (Ів. 14:6; 17:17; 2 Тим. 3:16). Біблія є даром усьому людству, який розкриває велич Божу, Його правду та повноту премудрих намірів любові для світу. Джерелом, сенсом і кінцевою метою Божого Об’явлення є Ісус Христос (Ів. 5:39; Євр. 1:1-2).

Ми визнаємо, що індивідуалістичне, поверхневе та однобоке тлумачення Святого Письма веде до хибних вірувань та розділень у Тілі Христовому (2 Тим. 4:3-4; 2 Пет. 2:1-3).

Ми закликаємо християн до смиренного вивчення та сумлінного додержання Святого Письма в усіх сферах свого життя. Ми закликаємо Церкву підтримувати переклад та поширення Слова Божого в Україні та за її межами.

Учнівство та освячення

Ми сповідуємо, що святість є необхідною ознакою Церкви Ісуса Христа. Бог каже: “Будьте святі, бо святий Я” (Лев. 20:7, 26; Мт. 5:48; 1 Пет. 1:15-16). У постійному прагненні до святості Церква спроможна приносити плод Духа і, таким чином, сяяти як світло у світі (Филп. 2:15).

Ми визнаємо актуальність застережень Божого Слова про небезпеки, які чигатимутьна Божий народ, а саме охолодження любові, відступання від віри та інші прояви гріха (Мт. 24:12; 1 Тим. 4:1-2; 2 Тим. 3:1-9). Ми визнаємо нагальну необхідність наставництва та учнівства у помісній церкві, що веде до христоцентричного та сповненого Духом життя.

Ми закликаємо Церкву до посилення учнівства, до таких практичних проявів святості як смирення, скромність, простота, жертовність, фінансова прозорість та підзвітність, готовність до страждання (2 Кор. 2:14-15). Саме таке, оновлене у Христі, життя Церкви є найголоснішим свідченням реформації (Рим. 6:4).

Співпраця церков задля поширення Євангелії

Ми сповідуємо, що єдність послідовників Христа є ознакою приналежності до Нього та запорукою успіху місії Церкви у світі (Ів. 17:21). Завдяки єдності християн голос Євангелії лунає голосніше, досягаючи краю землі. Єдність не вимагає одноманітності, навпаки, різноманітність відкриває багатство ресурсів, якими Бог наділив Тіло Христове для виконання Його місії в світі.

Ми визнаємо, що схильність людини до розділень та суперництва має негативні наслідки в житті та служінні Церкви.

Ми закликаємо християн до єдності та співпраці, до об’єднання зусиль у проповіді Євангелії та служінні людям. Нехай в цьому нас надихають слова реформаторів: у головному — єдність, у другорядному — свобода, у всьому — любов.

Цілісна місія Церкви

Ми сповідуємо, що Церква є наслідком, знаком та інструментом Божої місії у світі. Місія є невід’ємною складовою життя всієї Церкви, надією народів та радістю Бога (Лук. 15:7; 1 Пет. 2:9; Рим. 8:19). Церква звершує місію з волі Отця, владою Сина і силою Святого Духа (Мт. 28:18-20; Ів. 20:21).

Місія — це проповідь Благої Звістки, діла милосердя та пророчий голос до інститутів суспільного життя. Божа місія, яку виконує Церква, охоплює всі народності та всі сфери людського життя.

Ми визнаємо необхідність переосмислення, популяризації та всебічної підтримки цілісної місії в Україні та за її межами. Ми усвідомлюємо, що сьогодні у світі є багато народностей та культур, які ще не чули Благу Звістку та народи, які втрачають свою християнську ідентичність.

Ми закликаємо усіх християн бути готовими служити тим, серед кого Бог нас помістив, приймати тих, кого Бог до нас приводить, і йти до тих, до кого Бог нас посилає (Рим. 1:14-17).

Частина 3: Реформація суспільства

Слова Ісуса Христа “ви сіль землі” та “світло світу” визначають місію Церкви в суспільстві та покладають на неї велику відповідальність. Церква не від світу, але у світі й заради спасіння світу. Джерелом наших ідеалів, світогляду і стандартів є Царство Боже, а не мінлива, гріховна культура. Ми покликані бачити місто, будівничим і художником котрого є Сам Бог, та втілювати Його стандарти у світі, в якому живемо і з яким відчуваємо солідарність. Кінцева мета місії Церкви у світі — слава Бога (Мт. 5:13-17; Пс. 67:4,6).

Ми, Церква Христова в Україні, вдячні Богу за нашу країну, здобуту незалежність і свободу, за її народ, родючу та багату землю. Сьогодні як ніколи народ України потребує слова правди, надії та любові. Ми усвідомлюємо, що Україна перебуває на перехресті своєї історії. Ми були свідками розвалу атеїстичної імперії зла і зараз є учасниками становлення молодої української держави. Ми визнаємо потребу у формуванні християнської моделі патріотизму, вільного від світоглядних впливів, які не сприяють благу держави та її громадян. Ми посвячуємо себе служінню народу України у межах нашого покликання та послуху Христу, бо прагнемо бачити свою країну сильною, справедливою, докорінно оновленою Божим Словом.

Шлюб і сім’я

Ми сповідуємо, що Бог дав людству дар шлюбу як союз любові, поваги та турботи винятково між чоловіком і жінкою. Здорова родина є невід’ємною умовою міцної Церкви та здорового суспільства, основою та центром усіх соціальних відносин (Бут. 1:27-28; 2:21-24).

Ми визнаємо гріхом такі явища як цивільні шлюби, аборти, одностатеві стосунки (ЛГБТІ),  зміна статі та інші прояви статевої розбещеності, які спотворюють природний, задуманий Творцем образ сімейних та міжособистісних стосунків і загрожують інституту сім’ї як первинній ланці здорового суспільства (Рим. 1:26-27; Єф. 5:3; Повт. З. 5:18; 1 Кор. 6:9; 1 Тим. 1:8-11).

Ми закликаємо Церкву посилити проголошення важливих засад, які є запорукою у створенні міцних родин, як і задумав від початку премудрий Творець (Єф. 5:21-33; Кол. 3:18-21; 1 Пет. 3:1-7). Ми закликаємо священнослужителів на власному прикладі з любов’ю і розумінням, відповідально і всебічно виховувати і навчати паству, створюючи всі необхідні умови в наданні порад і належної опіки тим, хто потребує цього. Ми закликаємо християн до постійного збудування сімей на біблійних принципах взаємної любові, взаємної поваги, піклування та відповідальності (1 Тим. 5:8). Ми закликаємо Церкву до чіткої та активної громадянської позиції щодо шлюбу між чоловіком і жінкою та неприпустимості пропагування й узаконення статевих відхилень в нашому суспільстві (1 Кор. 6:9-10; Єф. 5:3).

Ми закликаємо владу України до збереження традиційного інституту сім’ї на законодавчому рівні.

Освіта й наука

Ми сповідуємо, що всяка істина та мудрість походять від Бога (Пр. 2:6; Кол. 2:3; Як. 1:5). Істинне пізнання не суперечить християнській вірі, а сприяє їй та всебічному цілісному формуванню людини. Водночас ми сповідуємо обмеженість людського розуму та побожно схиляємося перед недосяжними для нас таємницями.

Ми усвідомлюємо, що реформація суспільства неможлива без якісної освіти, яка передає знання та досвід, розвиває професійність і формує людяність. Християни покликані впливати на формування освітньої, політичної, економічної, культурної та інших сфер суспільного життя.

Ми визнаємо, що живемо у світі, в якому домінує секулярний світогляд, котрий через освіту та культуру впливає майже на всі сфери суспільного життя. Ми визнаємо нагальну необхідність у формуванні та поширенні біблійного світогляду в таких стратегічних сферах як наука та освіта.

Ми закликаємо Церкву до формування біблійного світогляду християн, починаючи з навчальних програм для дітей і молоді, до наставництва християн, які навчаються у вищих навчальних закладах, та до всебічної підтримки служінь, що несуть Слово Боже студентам і викладачам навчальних закладів. Ми закликаємо християн здобувати освіту та поглиблювати компетентність, що допоможе їм якісно та професійно працювати й поширювати християнські світоглядні цінності у всіх сферах суспільного життя. Беручи до уваги необхідність формування й поширення цілісного біблійного світогляду та посилений запит на інтелектуально обґрунтовані відповіді на виклики сьогодення, вбачаємо необхідність розвитку програм підготовки священнослужителів.

Соціальна справедливість та відповідальність

Ми сповідуємо, що Церква, яка звершує місію Христа, покликана бути голосом безголосих, опорою безсильних та надією знедолених. Піклування про сиріт, вдів, переселенців та біженців є не тільки проявом милосердя, а й показником справжнього богопізнання та втіленням Його справедливості (Мих. 6:8; Єр. 22:17; Пр. 14:31; Зах. 7:10; Як. 1:27).

Ми визнаємо, що корупція є однією з головних причин соціальної несправедливості та бідності, яка деформує соціальні структури та інститути, позбавляючи народ доброго майбутнього. Ми визнаємо, що сьогодні питання соціальної справедливості мають в діяльності Церкви радше ситуативний, аніж усвідомлений, цілеспрямований та системний характер.

Ми закликаємо народ Божий до невтомного служіння милосердя, аби власним прикладом втілювати образ спільноти, в якій панує правда і справедливість. Ми закликаємо християн до активного служіння у різних сферах суспільного життя, до популяризації волонтерства, капеланства, дияконії; закликаємо з любов’ю до правди та людини нагадувати суспільству про проблему соціальної справедливості, закликати владу до посилення боротьби проти корупції та до забезпечення соціального захисту громадян (Пр. 31:8-9).

Ми закликаємо всіх християн і сумлінних українців, які займаються підприємницькою діяльністю, вести її на основі біблійних принципів чесності, фінансової прозорості, якості, гідної та справедливої оплати праці.

Ми закликаємо судову систему України безкомпромісно та безкорисно стояти на захисті справедливості до всіх людей, а особливо до бідних і беззахисних, дотримуючись своєї присяги народу України та пам’ятаючи про справедливого Суддю живих і мертвих.

Політика та управління

Ми сповідуємо, що верховна влада у цьому світі належить Господу Ісусу Христу і поширюється на всі сфери людського життя, зокрема й на політику (Мт. 28:18; Кол. 1:16; 2:10; Фил. 2:9-11). Бог встановив владу для служіння суспільству через заохочення до добра та стримування зла (Рим. 13:1-6).

Ми визнаємо, що політика, яка мала б бути інструментом служіння народу та збудування добробуту і єдності суспільства, нерідко перетворюється на знаряддя експлуатації та розбрату. Ми усвідомлюємо небезпеку взаємної маніпуляції в політичній і релігійній сферах.

Ми закликаємо Церкву завжди залишатися вірною своєму Господу, уникаючи небезпеки стати знаряддям зловживання в боротьбі за владу і спокуси взяти на себе не властиву своєму покликанню роль. Церква покликана з повагою ставитися до влади, щиро молитися за неї та нести світло Христове можновладцям (1 Пет. 2:17; 1 Тим. 2:1-3). Ми закликаємо народ Божий мудро та розсудливо підтримувати й виконувати закони держави, які сприяють добробуту народу та не суперечать вищому Закону Божому. Закон Божий має найвищий та незаперечний авторитет для Церкви (Дії. 4:19; 5:29).

Ми закликаємо владу відповідально та самовіддано служити народу України заради збудування здорового суспільства, де поважається гідність кожної людини, забезпечуються свободи та панує верховенство права. Ми закликаємо обрану народом владу до сумлінної законотворчої праці, яка спрямована на розбудову державності, добробут її громадян і не суперечить Закону Божому.

Турбота про навколишнє середовище

Ми сповідуємо, що Бог створив землю та все, що на ній, прекрасним і благим (Бут. 1:31, 1 Тим. 4:4), являючи Свою премудрість, велич і славу (Рим. 1:20). Творець поклав на людину відповідальність піклуватися про творіння (Бут. 1:28), доглядати й оберігати його (Бут. 2:15). Гріх людини проти Творця призвів до безвідповідального ставлення до творіння і до нехтування своїм покликанням.

Ми визнаємо, що нищівна експлуатація природи, жорстоке ставлення до живих істот та забруднення навколишнього середовища є непослухом Богу і гріхом проти Божого творіння, проти теперішніх і майбутніх поколінь (ПЗ. 20:19; Пр. 12:10).

Ми закликаємо християн та всіх людей доброї волі до відповідального ставлення до Божого творіння та мудрого й турботливого розпорядництва ним, що вестиме до гармонії між Творцем, людством і творінням.

Культура і медіа

Ми як народжені від вічного Слова (Як. 1:18), зібрані навколо Слова і покликані проголошувати Слово сповідуємо, що в основі культури та медіа має бути проголошення слова правди та відображення Божої краси.

Ми визнаємо, що медіасфера стала потужним інструментом боротьби за владу, маніпуляційним інструментом спотворення правди, пропаганди деструктивних ідей та ідеологій. Постправда як нове явище демонструє байдужість сучасної людини до правди (Рим. 3:11).

Ми визнаємо, що культура, яка покликана відображати красу Божого творіння, людські чесноти й цінності, сьогодні часто пропагує людські пороки, культивуючи гедонізм, розбещуючи людину й суспільство (1 Кор. 15:33; Пс. 1:1-2). Ми визнаємо, що євангельське свідчення залишається недостатнім у сферах культури та медіа, і це нехарактерно для Церкви, яка історично була в авангарді культури.

Ми закликаємо християн та всіх громадян України до критичного аналізу й відповідального поширення інформації, яка виходить із засобів масової інформації, соціальних мереж та мережі Інтернет. Ми наголошуємо на необхідності гідного та пристойного поводження у соціальних мережах.

Ми закликаємо християн об’єднати зусилля для розвитку професійних християнських медіа, які, віддзеркалюючи правду, працюватимуть на збудування суспільства; до всебічного сприяння розвитку мистецтва, що проголошуватиме та відображатиме красу Божого творіння і цінності Його Царства. Саме сьогодні наш народ потребує відродження культури, сповненої біблійних ідеалів і цінностей, спроможних надихнути нові покоління українців будувати майбутнє.

Нові виклики

Ми усвідомлюємо, що живемо у переломний час, сповнений непростих викликів. Ми, Церква Христова, як ніколи відчуваємо потребу в мудрості й силі Святого Духа, щоб адекватно відповідати на виклики сьогодення, служити голосом правди та совісті в нашому суспільстві.

Ми визнаємо наявність і глобальних, і локальних викликів, що негативно впливають на Церкву та суспільство. Споживацтво, релятивізм, екстремізм, тероризм, які охопили увесь світ, а також наслідки богоборчої комуністичної ідеології, руйнівна корупція, хабарництво, популізм, радикальне соціальне та економічне розшарування, що вирують в Україні, потребують ефективної та творчої протидії.

Ми закликаємо Церкву до здорового віровчення та застерігаємо її від проявів законництва, єресі та ліберальної теології, які руйнують віру у відвічні, незмінні істини Божого Слова (2 Тим. 4:3-4).

РУХ РЕФОРМАЦІЇ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Ми закликаємо Церкву розпізнавати знаки часу та реагувати на виклики з вірністю істині та любов’ю до людини. Ми закликаємо Церкву чути голос Божий та голос потреб суспільства і доносити незмінні істини Слова Божого зрозумілою для сучасного покоління мовою.

Ми, християни Протестантських Євангельських Церков України, сповідуючи Господа Вершителем історії та усвідомлюючи важливість історичного часу, в який ми живемо, відчуваємо свою відповідальність за долю нашої країни та за свій внесок у процес національного й державного збудування.

Ми віримо, що духовно відроджена особистість є запорукою сильної Церкви, а сильна Церква є запорукою здорової та успішної держави.

На збудування Церкви, добробут українського народу, на славу Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

31 жовтня 2017 року Божого