Skip links

Д Е К Л А Р А Ц І Я
про утворення Ради Євангельських
Протестантських Церков України

Ми, керівники Євангельських Протестантських Церков (релігійних об’єднань)України,

  • усвідомлюючи необхідність та важливість діалогу між Церквами, налагодження братерських стосунків і співпраці у поширенні християнських євангельських істин;
  • ставлячи на меті координацію та узгодження спільної позиції Євангельських Протестантських Церков України на міжконфесійному, державному та міжнародному рівнях;
  • прагнучи до встановлення партнерських відносин між Державою та Церквою задля духовного відродження українського суспільства;
  • засновуючи свою співпрацю на засадах взаємоповаги, рівноправності та партнерства

проголошуємо про створення Ради Євангельських Протестантських Церков України (далі – Рада) з метою об’єднання наших зусиль задля утвердження та захисту принципів свободи совісті та віросповідання, рівності всіх релігійних організацій у своїх правах, поширення християнських цінностей і моралі. Рада репрезентує об’єднаний голос і спільну позицію Євангельських Протестантських Церков України, які підписали цю декларацію.
Рада є консультативно-дорадчим органом. Організація діяльності Ради, порядок входження до її складу визначаються Положенням про Раду.

Декларацію підписали:
Голова Всеукраїнського Союзу об’єднань євангельських християн-баптистів Г.І.Комендант, Єпископ Церкви християн Віри євангельської України М.С.Паночко, Старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви Л.М.Падун, Старший пресвітер Союзу вільних церков християн євангельської віри України В.Ф.Райчинець, Голова Братства незалежних церков і місій євангельських християн-баптистів С.М.Дебелинський, Голова Асоціації місіонерських церков євангельських християн України В.І.Давидюк, Президент Української Уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня В.А.Крупський, Єпископ Української Лютеранської Церкви В.В.Горпинчук.

14 квітня 2005 року