Д Е К Л А Р А Ц І Я
про утворення Ради Євангельських
Протестантських Церков України

Ми, керівники Євангельських Протестантських Церков (релігійних об’єднань)України,

  • усвідомлюючи необхідність та важливість діалогу між Церквами, налагодження братерських стосунків і співпраці у поширенні християнських євангельських істин;
  • ставлячи на меті координацію та узгодження спільної позиції Євангельських Протестантських Церков України на міжконфесійному, державному та міжнародному рівнях;
  • прагнучи до встановлення партнерських відносин між Державою та Церквою задля духовного відродження українського суспільства;
  • засновуючи свою співпрацю на засадах взаємоповаги, рівноправності та партнерства [Подробнее ...]
Share on Twitter

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
на засіданні Ради Євангельських Протестантських Церков України
від “02” серпня 2005 р.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Раду Євангельських Протестантських Церков України

1. Рада Євангельських Протестантських Церков України (далі – Рада) є представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах.

2. Рада утворена з метою об’єднання зусиль євангельських протестантських Церков (релігійних об’єднань), які підписали Декларацію про утворення Ради Євангельських Протестантських Церков України (далі – Декларація), задля захисту принципів свободи совісті та віросповідання, рівності всіх релігійних організацій у своїх правах, поширення християнських цінностей і моралі. [Подробнее ...]

Share on Twitter