Д Е К Л А Р А Ц І Я
про утворення Ради Євангельських
Протестантських Церков України

Ми, керівники Євангельських Протестантських Церков (релігійних об’єднань)України,

  • усвідомлюючи необхідність та важливість діалогу між Церквами, налагодження братерських стосунків і співпраці у поширенні християнських євангельських істин;
  • ставлячи на меті координацію та узгодження спільної позиції Євангельських Протестантських Церков України на міжконфесійному, державному та міжнародному рівнях;
  • прагнучи до встановлення партнерських відносин між Державою та Церквою задля духовного відродження українського суспільства;
  • засновуючи свою співпрацю на засадах взаємоповаги, рівноправності та партнерства

проголошуємо про створення Ради Євангельських Протестантських Церков України (далі – Рада) з метою об’єднання наших зусиль задля утвердження та захисту принципів свободи совісті та віросповідання, рівності всіх релігійних організацій у своїх правах, поширення християнських цінностей і моралі. Рада репрезентує об’єднаний голос і спільну позицію Євангельських Протестантських Церков України, які підписали цю декларацію.
Рада є консультативно-дорадчим органом. Організація діяльності Ради, порядок входження до її складу визначаються Положенням про Раду.

Декларацію підписали:
Голова Всеукраїнського Союзу об’єднань євангельських християн-баптистів Г.І.Комендант, Єпископ Церкви християн Віри євангельської України М.С.Паночко, Старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви Л.М.Падун, Старший пресвітер Союзу вільних церков християн євангельської віри України В.Ф.Райчинець, Голова Братства незалежних церков і місій євангельських християн-баптистів С.М.Дебелинський, Голова Асоціації місіонерських церков євангельських християн України В.І.Давидюк, Президент Української Уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня В.А.Крупський, Єпископ Української Лютеранської Церкви В.В.Горпинчук.

14 квітня 2005 року

Share on Twitter